Welkom bij HALOKS.

Op freelancebasis houd ik, Hans van Loon, me bezig met het trainen van hockeykeepers, het (mede)organiseren en uitvoeren van keeperclinics bij hockeyverenigingen, het voorbereiden van aspirant keepertrainers op de opleidingen van de KNHB en het begeleiden van teamtrainers ten aanzien van de inpassing van keepers in de training.

Het trainen van hockeykeepers is niet eenvoudig. Veel verenigingen hebben geen gespecialiseerde keepertrainer en teamtrainers ervaren in het samenstellen van teamtrainingen de inzet van de keeper als lastig. In dat veld zie ik steeds weer een nieuwe uitdaging.

Vanuit mijn keepersachtergrond begrijp ik het belang van de individuele benadering in de keepertraining om keepers technisch, conditioneel en fysiek sterker te maken. Vanuit mijn wedstrijdervaring besef ik de noodzaak om keepers te laten trainen in teamverband om tactisch sterker te worden en een gehele verdediging te kunnen organiseren. Doordat ik de Trainer/Coach A opleiding en de cursus Keepertrainer Gevorderden binnen de KNHB heb gevolgd, ben ik in staat die twee invalshoeken in de trainingen in te passen.

Voor mij is de basis het geven van individuele keepertraining aan keepers van verschillende verenigingen die met elkaar trainen en het (mede)organiseren van clinics om keepers in aanraking te laten komen met de individuele benadering.

Daarnaast adviseer ik teamtrainers en begeleid ik aspirant keepertrainers om goed voorbereid de opleidingen van de KNHB te kunnen volgen. Mijn doel is om voor verenigingen de keepertraining een zodanige positie te geven dat keepertraining en teamtraining onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.