Keepersplan

Bij veel verenigingen traint HALOKS de zogenaamde ‘wisselkeepers’, keepers die een wedstrijd moeten keepen omdat een team geen vaste keeper heeft. Goed om te doen, want elke keeper verdient de voorbereiding, maar jammer als je weet dat een keeper echt het verschil kan maken!

HALOKS streeft naar het enthousiaste maken van keepers zodat elk (jeugd)team een eigen keeper heeft. 

Naast leuke en intensieve trainingen kan HALOKS ook assisteren bij het opzetten van een keepersplan.

Dat kan op twee manieren:

  • Een individueel keepersplan of beter persoonlijk opleidingsplan om de keepers die dat willen en kunnen bewust te maken van een persoonlijke leerlijn om doelen te halen;
  • Een keepersplan voor de vereniging, waarbij we samen doel stellen voor de keepers, de begeleiding en de trainingen.

Zo ondersteunt het keepersplan keeperstrainers bij het geven van leuke én goede training aan (jeugd)keepers n onderste keepers in het leven van hun droom. 

Met de kennis en ervaring van HALOKS kan de vereniging een enorme stap zetten in het verbeteren van de positie van de keeper in training en wedstrijd.

 

Naast  de beide vormen van keepersplannen kan HALOKS als extra ook:

  • Bijscholing verzorgen voor veldtrainers om keepers beter in te zetten in de teamtrainingen.
  • Bijscholing verzorgen voor coaches om de positie en begeleiding van de keeper in het team te begrijpen.
  • Bijscholing voor (jeugd)keepertrainers.
  • Voorbereiding voor (jeugd)keeperstrainers op de cursussen van de KNHB.